"Önmagunk suttogása"     

                                 Natural Lifemanship   

A módszer

Horse Assisted Human Ethological Training - HAHET

Etológiai alapokon nyugvó lovas személyiségfejlesztés

A HAHET tréningekben az etológia, a humánetológia (evolúciós pszichológia), a pszichológia és a cselekvésközpontú tanulás elemei jelennek meg az állatasszisztált terápiák hatásmechanizmusára épülve. Egyre inkább kezdik felfedezni a lovak emberre gyakorolt kedvező hatásait, segítő jellemzőit, melyeket mind több területen használnak terápiás és fejlesztő célokra. A lovas terápia mellett a lovas coaching és a vezetői tréningek tematikájába is integrálásra kerültek a lovakkal való együttműködés kedvező mechanizmusai. Mindezek a ló veleszületett ösztönein keresztül vezetik rá a résztvevőket egy megértésen és együttműködésen alapuló kapcsolatra, hogy ezt az élményt a mindennapjaikba átültetve kamatoztathassák.

A Horse Assisted Human Etological Training sajátossága, hogy ennél sokkal mélyebbre hatolva az ember veleszületett ösztöneit is a felszínre hozza. Az emberi viselkedés és kapcsolatok humánetológiai megközelítése tudományos berkekben egyre nagyobb figyelmet kap, hiszen az embernek is, mint minden fajnak meghatározó etológiai jellemzői vannak, melyek tudat alatt vezérlik működését. A modern kor emberének szocializációja teljesen elfedi és feledteti ezen beépült reflexeket, melyeket a tréningjeink során újra felfedezünk, kognitív szintre emelünk. Nagyon fontos a tudatosítás, saját ösztönvilágunk megismerése ahhoz, hogy együtt tudjunk vele élni, hogy rálátást szerezzünk arra mi irányít minket és képesek legyünk befolyásolni azt.

Programunk egyik alapgondolata, hogy a személyiség nem az egyénnél kezdődik. Meg kell ismernünk az alapokat, amire épülünk mielőtt tovább lépünk. Tréningjeink személyre szabottak, azonban ahhoz, hogy saját személyiségünket megismerjük és meg tanuljuk azt kezelni, először találkoznunk kell „lecsupaszított” ősi énünkkel. Már el sem tudjuk képzelni hogyan élhettek őseink az állati világban, pedig magunkba kódolva hordozzuk viselkedési stratégiáikat. A tréningek során felszínre kerül, hogy hogyan használjuk, vagy próbáljuk megélni ezeket öntudatlanul egy modern világban, ahol szerepeink fellazultak, átstrukturálódtak.

A Horse Assisted Human Etological Training módszere elsőként ültette át a gyakorlatba az emberi viselkedés, kapcsolatkezelés és csoportok működésének humánetológiai szemléletét, melyet kiegészítenek a lovas terápiából, az etológiából, az élmény alapú tanulásmódszertanból és a pszichológiából integrált elemek. A módszer közel tíz év kutatás és gyakorlati megfigyelések eredménye, melyet több száz résztvevő segített különböző területeken (lovas terápia, lovas oktatás hagyományos és alternatív módszerei, ló kiképzés különböző irányzatai, csoportos foglalkozások és feladatok, csoportlélektan, coaching, előadások, konzultációk). Ezúton is köszönet Nekik!