TE MIT SUGÁRZOL?

Teljes kommunikáció

Nem is gondolnánk mekkora hatással van ránk saját kommunikációnk, pedig szinte minden tevékenységünknek része életünkben. A lovak testbeszéddel kommunikálnak. Mivel nincsenek sem hátsó, rejtett szándékaik, sem szocializációjuk során felvett allűrjeik, nagyon tiszta “teljes kommunikációt” használnak. Ösztönösen azt mondják, ami épp megfogalmazódott bennük.

A verbális kommunikáció az emberek sajátja. Nagyon sok energiát fektetünk ennek tanulásába, fejlesztésébe, finomításába. Sokan professzionális szinten megtanulnak különböző beszéd és tárgyalástechnikákat sikerességük érdekében. Pedig a verbális kommunikáció mindössze 30-40 százalékát teszi ki teljes kommunikációnknak. A maradék többséget metakommunikációnk teszi ki, mely hűen kifejezi belső állapotunkat, a közölt dolgokhoz való viszonyunkat. Metakommunikációnk tudatalatti. Tanulhatunk mindenféle technikákat és fordíthatunk rengeteg hasznos energiát testbeszédünk kontrollálására, de ezzel is csak egy szeletkéjét álcázhatjuk metakommunikációnknak.

Lovas tréningjeinken a “teljes kommunikáció” megélését és alkalmazásának technikáját tanuljuk. A lovak hihetetlen érzékenységét hívjuk ismét segítségül. Szabadon idomított lovunk, akit nem kényszerít semmiféle eszköz csak akkor fog reagálni kéréseinkre, közlendőnkre, ha nem érzékel kommunikációs zavarokat. Célunk az, hogy különböző problémákat, konfliktusokat és feladatokat úgy tudjunk megoldani, hogy közben végig hitelesek maradunk. Az ember szocializációja során megtanulja, hogyan érdemes és illik reagálnia bizonyos helyzetekben. A legtöbbször észre sem veszi, mennyi energiát fordít mondandója megválasztására és, hogy mennyire befolyásolható a kommunikációs partner reakciói által. A tréningeken lehántjuk az általunk hasznosnak vélt kommunikációs fogásainkat és visszatérünk természetes őszinte állapotunkhoz. A feladatoknál megtanulunk a “hogyan mondom” helyett a “mit mondok” megválasztásával koordinálni egy helyzetet. Ezzel nem csak azt érjük el, hogy mások szemében hitelesek leszünk, hanem saját magunknak is megspórolunk majd rengeteg észrevétlenül felhasznált figyelmet és energiát. Kommunikációnk megtisztul, miáltal sokkal nyugodtabbak leszünk. Csak tudatos odafigyeléssel érhető tetten, hogy naponta hányszor is kockáztatunk, hogy tudat alatt folyton futtatjuk a “hogyan fejezzem ki magam” programot. Beszédünket többnyire nem érzéseink, céljaink direkt megfogalmazására használjuk, miáltal folyamatosan kis tudathasadásos kisüléseket okozunk magunknak. Mást mondok tudatosan és tudat alatt. Ha ezt a szocializációnk során rögzült eszközrendszert behelyettesítjük a “teljes kommunikációval” sokkal nyugodtabban leszünk sokkal hitelesebbek és hatékonyabbak. Természetes adottságunk ez, csak le kell bontanunk a ráépült beidegződéseket.

Öröm látni a tréningeken a felismerés pillanatát. A résztvevők általában felvonultatják teljes fegyverarzenáljukat és bevetnek minden módszert. A ló pedig csak áll… Hiába a begyakorolt jelzések, hiába a trükkök. El is kell hinnem azt, ami történni fog. Azonosulnom kell vele. Teljes valómmal azt kell sugároznom. És akkor jön a “teljes kommunikáció”, mikor már nem marad más és hirtelen megy minden könnyedén. Általában olyan heuréka élményt élnek meg akik ezt megtapasztalják, hogy azonnal be is épül a mindennapjaikba, miáltal sokkal könnyebben kezelik feladataikat, konfliktusaikat.